niedziela, 5 kwietnia 2009

Nowe przepisy gry FIDE

Sprawa wprowadzenia nowych przepisów gry FIDE, która mają obowiązywać od 1 lipca 2009 r. trochę zaczyna mnie bulwersować. Rozumiem, że kurator PZSzach najpierw zezwolił na opublikowanie na stronie PZSzach nowych przepisów a później kazał je zdjąć. Czy aby kurator nie przekracza swoich uprawnień? Czytam na stronie PZSzach, że kurator został powołany w związku z nieprawidłowościami przy wyborze nowego zarządu PZSzach i jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Delegatów PZSzach w terminie 3 miesięcy. Działalność Kolegium Sędziów opiera się o autonomię w strukturze PZSzach i podlega Walnemu Zebraniu Delegatów PZSzach. Wybory do kolegium odbywaja się oddzielnie i na innych zasadach. Czy ręka kuratora sięga również do kolegium sędziów? Czy ma prawo decydowania za kolegium?
Z wpisu na Forum Polskiego Związku Szachistów(?) arcymistrza Bartłomieja Macieji (link: http://www.pzszach.pl/ wątek - Ogólne - Nowa strona Polskiego Związku Szachowego), można wywnioskować, iż kurator podważył decyzję Kolegium Sędziów, opierając się na jednoosobowej opinii tegoż arcymistrza (nota bene -członek, doradca,inny(?) komisji "Rules and Tournament Regulations (RTR)" FIDE (link: http://www.fide.com/fide/directory/committees?comid=8&task=committee).
Zgodnie z Regulaminem Działania Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego pkt. 1.3 "Kolegium wprowadza i nowelizuje przepisy gry w szachy oraz turniejowe w oparciu o postanowienia FIDE".
Czy rzeczywiście tłumaczenie Pana Andrzeja Filipowicza, konsultowane z członkami kolegium PZSzach jest na tyle słabe? Czy dotychczasowa praktyka prowadzania nowych przepisów była zła?
Czy naprawdę chodzi tylko o tłumaczenie przepisów?
Źle się dzieje! Gens una sumus?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz