środa, 2 września 2015

Smutna wiadomość.

Parę dni temu odszedł śp. Robert Kacprzak.


Robert "Keres" czołowy walbrzyski junior w latach 80-90 ubiegłego stulecia. Grał w m. in. klubach "Trzy Róże", "Górnik", "Hetman", WOK Wałbrzych. Mówił" "Wygram każdą końcówkę wieżową z .... wieżą więcej".
Cieszył się sympatią nie tylko wśród szachistów ale również wśród kolegów z "Toyoty" gdzie miał przezwisko "Sting".


Roberta pożegnaliśmy 28 sierpnia, a mógł cieszyć się nadal z gry w szachy i realizacją zawodową. 
Cześć Jego Pamięci!.


Przerwa - koniec?

Jutro mija rok od ostatniego posta. Przerwa spowodowana była względami zdrowotnymi. Mam nadzieję, że nadal będę próbował pisać coś o wałbrzyskich szachach i nie tylko.
W ciągu roku wiele się działo m. in,:
- powołanie nowego klubu szachowego pod nazwą Wałbrzyski Klub Szachowy "Hetman";
- Paweł Kowalczyk jako pierwszy wałbrzyski szachista osiągnął ranking FIDE powyżej 2300 - obecnie 2352;
- odbyły się dwa duże turnieje w "Starej Kopalni": Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach szybkichOtwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w szachach błyskawicznych,
- rozegrano turnieje organizowane przez Pana Kazimierza Bielińskiego systemem FLAMPARK;
- liczne starty szachistów wałbrzyskich w turniejach, rozgrywkach ligowych itd.
Trudno wymienić wszystkie.

środa, 3 września 2014

Cykliczny turniej w Wałbrzychu

TURNIEJE P-7'+2”/ruch – 10 rund
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
ul. Broniewskiego 65a Wałbrzych (dzielnica Piaskowa Góra)

1. TERMINY GRY:
Pierwszy turniej w dniu 12 września 2014 r., pozostałe w każdy piątek.
Godzina: 16.oo – 19.30

2. UCZESTNICTWO:
Uczestniczyć mogą wszyscy chętni, bez wpisowego.

3. CEL ROZGRYWEK:
Celem rozgrywek jest popularyzacja gry szachowej w naszym okręgu i dalsza integracja członków klubu WOK Wałbrzych. W związku z tym zaleca się członkom uczestnictwa we wszystkich turniejach, co pozwoli na podniesienie poziomu gry w szczególności w rozgrywkach drużynowych.

4. SYSTEM GRY:
Tempo: P-7'+2”/ruch, ilość rund: 10.
Kojarzenie i kolory gry będą znane z chwilą zamknięcia listy startowej. Przykład: nr 6 gra kolejno z nr: 5, 1, 3, 9, 13, 7, 8, 4, 2, 14, przy udziale 16 lub więcej uczestników (podkreślenie kolor czarny).

5. KLASYFIKACJA:
W poszczególnych turniejach:
a. według zdobytych punktów „p” skorygowanych od skrócenia czasu i pauz (patrz Uwagi pkt 2.), przy równości o wyższym miejscu decyduje wyższy średni ranking przeciwników;
b. według postępu k x (R-800), wyliczanego wg wzoru k= p – n (R + 400 -Rc):800, gdzie p- ilość zdobytych punktów, n- ilość rund, Rc- średni ranking przeciwników.
Prowadzona będzie również klasyfikacja GRAND PRIX 10, składająca się z 10 turniejów w obu wyżej wymienionych klasyfikacjach. O miejscu decyduje suma punktów przyznanych według kryteriów: I m. - 10 pkt., II – 8 pkt., III – 6 pkt., IV – 5 pkt., V – 4 pkt., VI – 3 pkt., VII – 2 pkt. VIII – 1 pkt.

6. NAGRODY:
Po rozegraniu każdego turnieju (w obu klasyfikacjach) zwycięzcy otrzymują upominki. W klasyfikacji GRAND PRIX 10 przewiduje się co najmniej po sześć nagród.
Wysokość i ilość nagród w poszczególnych turniejach i GRAND PRIX 10 uzależniona będzie od frekwencji i poziomu rankingowego czołowych zawodników.

7. UWAGI:
1. Obowiązują Przepisy Gry FIDE i Kodeks Polskiego Związku Szachowego.
2. Definicje do korekty zdobytych punków „p”:
a. skrócenie czasu – zawodnik z wyższym rankingiem może skrócić czas na swoim zegarze (max. o 5 min.) otrzymując po 0,03 za każda skróconą minutę (przeciwnikowi odejmuje się tę wielkość);
b. za pauzowanie z braku przeciwnika otrzymuje się średnią zdobytych punktów z gry, za walkower otrzymuje się średnią zdobytych puntów z gry pomnożone przez Rc dzielone przez ranking zawodnika oddającego walkower.
3. Zawodnicy bez rankingu ELO otrzymują ranking: z I kat. - 1825, z II kat. - 1650, z III kat. - 1500, z IV kat. - 1350, z V kat. - 1200. Uczestnik bez kategorii deklaruje wysokość rankingu według własnego uznania, nie niższym niż 1200.
4. Po pierwszym turnieju zostaną obliczone nowe rankingi, do celu tego cyklu turniejów, według wzorów: R2=R+40k dla drugiego turnieju, R3=R2+30k dla trzeciego turnieju, R4=R3+25k, R5=R4+20k i następne R6,7...=R5,6...+15k.
5. Maksymalna ilość uczestników 30, zgłoszenia K. Bieliński tel. 699 981 712.


poniedziałek, 30 czerwca 2014

Festiwal w Żarowie

Zapraszam do udziału w Festiwalu.

II Festiwal Szachowy Żarów'2014
Żarów, 18-22.07.2014
Organizator
GLKS Goniec Żarów
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
Sędzia główny
Rafał Siwik - sędzia klasy międzynarodowej (IA)
Terminarz, miejsce rozgrywek
18 lipca, piątek
do godz. 16.00 - przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzenie udziału
16.15 - I runda w turnieju główny
19 lipca, sobota
9.00 - II runda w turnieju główny
10.00 - rozpoczęcie turnieju juniorów, rundy I-IV
13.30 - III runda w turnieju głównym
18.00 - turniej błyskawiczny P'5 - 9 rund
20 lipca, niedziela
9.00 - IV runda w turnieju główny, turniej juniorów - rundy V-VII
14.00 - V runda w turnieju głównym
21 lipca, poniedziałek
9.00 - VI runda w turnieju głównym
14.00 - VII runda w turnieju głównym
22 lipca, wtorek
9.00 - VIII runda w turnieju głównym
14.00 - IX runda w turnieju głównym
Miejsce rozgrywek: hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10 A
Grupy turniejowe
Turniej główny – turniej zawodników z rankingiem FIDE i bez rankingu FIDE
Turniej juniorów – turniej dla juniorów do lat 16, z podziałem w klasyfikacji końcowej na grupy wiekowe do lat 10, 12, 14 i 16
System rozgrywek
Turniej główny – system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry 90 min + 30 s/pos., zgłoszony do FIDE
Turniej juniorów – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min na partię
Turniej błyskawiczny - system szwajcarski na dystansie 9 rund, tempo gry 5 min na partię
Wpisowe
Turniej główny – pełnoletni w dniu rozpoczęcia turnieju 90 zł, niepełnoletni 80 zł, zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.
Turniej juniorów – 35 zł.
Turniej błyskawiczny - 20 zł.
Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
Zawodnicy GLKS Goniec Żarów są zwolnieni z wpisowego. Zawodnicy powyżej 65 lat płacą 50% wpisowego.Wpisowe można wpłacać przelewem na konto lub w dniu turnieju.
Numer konta bankowego:
BZ WBK 22 1090 2369 0000 0001 1543 2827
z dopiskiem „Festiwal" + nazwisko zawodnika, grupa turniejowa
GLKS Goniec Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Dane do rachunku proszę przesłać emailem: artadamek@wp.pl
Nagroda losowana – 100 zł
Nagroda finansowa dla najlepszej nie nagrodzonej kobiety oraz zawodnika do rankingu 1999 oraz 1599.
Wysokość nagród gwarantowana w przypadku udziału min. 65 zawodników.
Od nagród pow. 760 zł pobiera się podatek w wysokości 10%.

Turniej juniorów – nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników (miejsca 1-3) w klasyfikacji dla lat 10, 12, 14 i 16.
Turniej błyskawiczny - co najmniej 10% uczestników zostanie nagrodzonych, całość wpisowego przeznacza się na fundusz nagród.
Pozostałe nagrody zostaną podane przed 2 rundą.
Zgłoszenia do turnieju głównego i juniorów do dnia 17 lipca 2014, w dniu turnieju wpisowe wzrasta o 10 zł w każdej grupie.
Zgłoszenie do turneju błyskawiczngo do dnia 18 lipca 2014, w dniu turnieju wpisowe wzrasta o 5 zł w każdej grupie.
Nagrody
Turniej główny
I miejsce – 1.200 zł + puchar
II miejsce – 1.000 zł + puchar
III miejsce – 700 zł + puchar
IV miejsce – 500 zł
V miejsce  – 400 zł
VI miejsce – 300 zł
VII miejsce  – 250 zł
VIII miejsce – 200 zł
IX miejsce  – 150 zł
X miejsce – 100 zł
Zgłoszenia
emailem: artadamek@wp.pl lub online formularz na serwisach turniejowych
listownie na adres biura GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów
Artur Adamek, tel. 693931778
Zakwaterowanie, wyżywienie
"ŻAR-MED", ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów w cenie 80 zł od osoby za dobę z pełnym wyżywieniem, tel/fax 74/ 858 03 99, info@zar-med.pl
Istnieje również możliwość noclegów w obiekcie agroturystycznym "Agroturystyka Nad Stawem" w Mrowinach (ok. 500 m od Żarowa), tel. 791-997-103,
http://www.nadstawem-mrowiny.superturystyka.pl
Podczas trwania turnieju czynna będzie kawiarnia znajdująca się na terenie obiektu.
Postanowienia końcowe
We wszystkich turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach
Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 min.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Dla uczestników turnieju udostępnione będą boisko „ORLIK” oraz korty tenisowe znajdujące się w pobliżu miejsca turnieju.

piątek, 13 czerwca 2014

Finał "Złotej Wieży" 2014


Wynikiem 5,5 pkt. z 9 partii zakończył udział w finale "Złotej Wieży" Chotowa 2014 r. wałbrzyszanin Marek Szmyd, grający w zespole GLKS "Goniec" Żarów. Sam zespół uplasował się 14 miejscu na 25 uczestniczących. Szczegółowe wyniki w serwisie turniejowym. Wynik daje około +24 pkt. do rankingu FIDE i zahamował spadek od kilku lat.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Finał "Złotej Wieży" 2014


W finale "Złotej Wieży" zrzeszenia LZS rozgrywanego w Chotowej 8-13.06.2014 r. w zespole GLKS Goniec Żarów uczestniczy wałbrzyszanin Marek Szmyd.
W pierwszej rundzie drużyna zaliczyła sukces - oby tak dalej!
Szczegółowe wyniki w serwisie turniejowym.

niedziela, 8 czerwca 2014

Sukces w Wojsławicach

Sukcesem może się poszczycić Paweł Kowalczyk, zwyciężając w XXII Turnieju Szachów Błyskawicznych o Złota Azalię, w Arboretum Wojsławice k/Niemczy.
Na dystansie 13 rund uzyskał 11 pkt. zwyciężając samodzielnie.

Paweł Kowalczyk (2217)
Wśród pokonanych znaleźli się między innymi:
2 m. mistrz międzynarodowy Łukasz Butkiewicz (2436) - 10,5 pkt.
3 m. mistrz międzynarodowy Piotr Dobrowolski (2423) - 10,5 pkt.
4 m. mistrz międzynarodowy Kamil Stachowiak (2434) - 10,0 pkt.
5 m. kandydat Piotr Sabuk (2336) - 9,0 pkt.
6 m. kandydat Paweł Łaszewicz (2137) - 8,0 pkt.
7 m. mistrz FIDE Jerzy Kubień (2185) - 8,0 pkt.
8 m. mistrz FIDE Wiesław Janocha (2291) - 7,0 pkt.
Drugi z wałbrzyszan kandydat Marek Szmyd uplasował się na 13 miejscu z dorobkiem 7,0 pkt.
Startowało 34 zawodników.


Zdjęcia sędziego turnieju Sławomira Machlowskiego.
Film na YouTube z wręczenia nagród - tutaj.

Uczą grę w szachy czyli logicznego myślenia

W "30 minut" nr 509 - Wałbrzych 30 maja 2014 r. - ukazał się wywiad z dyrektorką  Szkoły Podstawowej Fundacji w Wałbrzychu odnośnie edukacji najmłodszych, w tym gry w szachy.


Zajęcia z szachami prowadzi uznany na Dolnym Śląsku trener Wiesław Janocha z Wrocławia.

poniedziałek, 2 czerwca 2014

Szachowy Dzień Dziecka

Z ciekawą inicjatywą wystąpił młody działacz szachowy Paweł Kowalczyk organizując turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka. Turniej zgromadził 30 najmłodszych adeptów gry w szachy, nie tylko z Wałbrzycha, którzy rywalizowali w Kawiarni "Fantazja".
Czołowe miejsca zajęli:
1. Łukasz Cieślak - KSz Gambit MDK Świdnica - 8,5 pkt. z 9 partii.
2. Michał Turek - KSz Gambit Świdnica - 8,0 pkt.
3. Maciej Czemierzyński - KSz Gambit Świdnica - 7,5 pkt.
Najlepszy z wałbrzyszan Mateusz Klebański uplasował się na 6. miejscu z dorobkiem 5,5 pkt.
Szczegółowe wyniki w serwisie turniejowym.W ramach imprezy oprócz bojów na szachownicy, juniorzy rywalizowali w rozwiązywaniu zadań szachowych a swoją wiedzę szachową przekazywał Tomasz Hutnik.


Pozostaje tylko napisać" BRAWO!