piątek, 1 kwietnia 2016

Szachy w wałbrzyskiej szkole


REGULAMIN V WIOSENNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO UCZNIÓW DO LAT 16

1. Organizator.
Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menedżersko-Księgowa” w Wałbrzychu.

2. Termin i miejsce rozgrywek.
Turniej odbędzie się w sobotę 2 kwietnia 2016 oraz w niedzielę 8 maja 2016
w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35 b.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia.
W turnieju może wziąć udział każdy szachista w wieku do lat 16.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia przez internet na adres 
wieslawjanocha@poczta.onet.pl na stronie www.chessarbiter.com , 
www.zsmk.pl lub faxem na numer 74 –842-91-13. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, 
szkołę do której uczęszcza oraz (ewentualnie) posiadaną kategorię szachową.

W turnieju prowadzone będą klasyfikacje w następujących 
kategoriach wiekowych: do lat 16, do lat 13 i do lat 10.

4. Nagrody. 
W turnieju można zdobyć V i IV kategorię szachową.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc i najlepsza zawodniczka w poszczególnych 
kategoriach wiekowych po każdym turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
Przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zawodników 
w łącznej punktacji dwóch turniejów. 

5. System rozgrywek.
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. 
O kolejności zajętych miejsc decydują: liczba zdobytych punktów, 
punktacja Buchholza, progres, liczba zwycięstw.

6. Tempo gry.
Po 30 minut na rozegranie całej partii dla każdego zawodnika.

7. Program rozgrywek.
godz. 9:30 - 9:45 - potwierdzenie udziału w turnieju, ew. zapisy do turnieju
godz. 10:00 - ok. 14:00 – I-V rundy 
ok. godz. 14:00– zakończenie turnieju.

8. Uwagi końcowe.
Wszyscy uczestnicy zwolnieni są z wpisowego.
Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 50.
Wyniki i informacje o turnieju będą zamieszczone na stronie: www.zsmk.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz