piątek, 15 kwietnia 2016

Mistrzostwa Wałbrzycha


TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO MIASTA WAŁBRZYCHA
W 70 ROCZNICĘ SPORTU W WAŁBRZYCHU

1. CEL:
*Popularyzacja gry szachowej.
*Promocja walorów turystycznych miasta Wałbrzycha.

2. ORGANIZATOR:
*Wałbrzyski Klub Szachowy „HETMAN”.
*Urząd Miasta Wałbrzych.

3, MIEJSCE, TERMIN:
*Stara Kopalnia ul. Wysockiego 29.
*23-24.04.2016 (sobota, niedziela).

4.SYSTEM:
A-Szachy szybkie (sobota) szwajcarski, P15 (po 15 minut dla zawodnika).
B-Błyskawiczny (niedziela) szwajcarski P5 (po 5 minut dla zawodnika).

5.ZGŁOSZENIA:
W bloku CessArbiter Pro, lub na sali gry do godz. 9:45.

6.WPISOWE
10 zł. od zawodnika, młodzież do 18 lat – zwolnieni od wpisowego.

7.NAGRODY:
po 10 nagród rzeczowych w turnieju P15 oraz P5.

8.ORGANIZACYJNE:
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz