poniedziałek, 25 lutego 2013

Mistrzostwa Wałbrzycha w warcabach


I Otwarte Mistrzostwa
Wałbrzycha
w Warcabach 64 Polowych
w grze błyskawicznej
2 marca 2013 r.

REGULAMIN
1.  Organizator:
- Ośrodek Społeczno-Kulturalny przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu;
- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Dęby” Wałbrzych.
2. Cel rozgrywek:
- wyłonienie mistrza Wałbrzycha w warcabach 64 polowych;
- popularyzacja warcabów.
3. Termin i miejsce rozgrywek
2 marca 2013 r. (sobota), godz. 11.oo, Ośrodek Społeczno-Kulturalny przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, al. Podwale 1, Wałbrzych.
Zapisy przyjmowane będą w dniu rozgrywek w godz. 10.oo-10.45.
4.  Nagrody:
Puchary dla 3 najlepszych zawodników, puchar dla najmłodszego uczestnika.
5. Warunki uczestnictwa:
W mistrzostwach mogą startować wszyscy chętni udziału w turnieju, pod warunkiem opłacenia wpisowego w wysokości 12 zł., płatnego przy rejestracji zawodnika do turnieju.
6. System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie w ciągu jednego dnia (planowany czas od 11.oo do 13.oo), systemem  szwajcarskim na dystansie 7 rund. Czas trwania partii – 5 minut dla zawodnika na rozegrania całej partii. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników, sędzia główny w porozumieniu z organizatorem może zmieni ć system rozgrywek.
7. Uwagi końcowe:
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
- Mistrzostwa zostaną przeprowadzone przez licencjonowanego sędziego Polskiego Związku Warcabowego.
- Obowiązują reguły Kodeksu Warcabowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz