czwartek, 24 marca 2011

Zaproszenie na turniej do Jeleniej Góry

Osiedlowy Dom Kultury

ul. K. Trzcińskiego 12 58-506 Jelenia Góra

Organizuje: OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY z okazji Święta 3 Maja.
Patronat: Urząd Miasta w Jeleniej Górze.
Termin, miejsce: 3 maja 2011 r. ODK Zabobrze - Kawiarnia Jelenia Góra ul. Komedy Trzcińskiego 12.
3.05.2011 r. godz. 9,oo - 9,45: potwierdzenie zgłoszenia i wpłata wpisowego.
godz. 10,oo - 15,3o: otwarcie turnieju i I – IX runda.
godz. 15,45: zakończenie turnieju i rozdanie nagród.
System rozgrywek i tempo gry: szwajcarski, 9 rund po 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii, kojarzenie komputerowe.
Wpisowe: dzieci i młodzież urodzona w 1993 r. i młodsza 5,- zł., dorośli 15,- zł.
Nagrody: I miejsce w ogólnej klasyfikacji 200,- zł. + puchar.
Pozostałe nagrody pieniężne zależne od ilości uczestników ogłoszone zostaną po II rundzie. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów i dla najmłodszych zawodników.
Zgłoszenie: ze względu na ograniczoną ilość miejsc (około 50 zawodników) najpóźniej do dnia 2 maja 2011 r. telefony sekretariat ODK 75-7531831 lub do sędziego 75- 6418640 lub komórka 691 934 777.
Różne: sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Z A P R A S Z A M Y

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz