środa, 13 października 2010

Przepisy gry FIDE

Bardzo interesujący wpis zamieścił na stronie Forum Polskiego Związku Szachistów arcymistrz Bartłomiej Macieja, odnoszący się do interpretowania przez Komisję FIDE niektórych przepisów gry.
Oto ten wpis:
Jako członek FIDE Rules and Tournament Regulations Commission zdecydowałem się poprosić Komisję o interpretację przepisów, a także o wytyczne prawidłowego postępowania sędziego, w niektórych przypadkach, mających znaczenie praktyczne. 

Podczas Kongresu FIDE w Chanty-Mansijsku moje pytania zostały poddane pod dyskusję, a wnioski prezentuję poniżej: 

1) Bezwzględny zakaz spóźniania się (0-delay rule)

Domyślnie obowiązujący od 1 lipca 2009 przepis (część podpunktu 6.6.a Przepisów gry FIDE) brzmi: "Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po rozpoczęciu rundy, przegrywa partię."
Komisja stwierdziła, że w myśl powyższego przepisu, obowiązkiem zawodnika jest dotarcie do swojej szachownicy przed rozpoczęciem rundy, natomiast nie ma on obowiązku siedzenia w momencie rozpoczęcia rundy. W szczególności może on stać, a nawet znajdować się w pewnej odległości od swojego stolika. 
Jednocześnie Komisja podkreśliła, że regulamin konkretnego turnieju może doprecyzowywać wymagania względem zawodników, w szczególności nakazując im siedzenie przy stoliku w momencie rozpoczęcia rundy. 
W przypadku turniejów szachów szybkich, a szczególnie błyskawicznych, Komisja zaleca stosowanie domyślnie obowiązującego przed 1 lipca 2009 przepisu, jako bardziej praktycznego dla tego typu turniejów. W takim przypadku, w regulaminie turnieju musi znaleźć się odpowiedni zapis, np.: "Zawodnik, który przybędzie do szachownicy po opadnięciu chorągiewki, przegrywa partię."

2) Umówione remisy

Komisja stwierdziła, że sędziowie powinni reagować na przypadki umówionych remisów tylko wtenczas, gdy posiadają wiarygodny dowód, że wynik danej partii rzeczywiście został ustalony przed jej rozpoczęciem. 
Kwestia oceny, co jest wiarygodnym dowodem, pozostaje w gestii sędziego. 

3) Remisy przed wykonaniem wymaganej liczby posunięć

Jeżeli zawodnicy zgodzą się na remis przed wykonaniem wymaganej w regulaminie minimalnej liczby posunięć, wówczas powinni zostać ukarani. Wysokość zastosowanej kary powinna być uzależniona od rangi turnieju i podawana przed jego rozpoczęciem. W turniejach wysokiej rangi, karą może być obustronna porażka. 
Jeżeli sędzia usankcjonuje wynik przedwcześnie zakończonej remisem partii, na przykład poprzez wpis do oficjalnej tabeli zawodów, wówczas taki wynik powinien pozostać, a dużym błędem byłaby jego weryfikacja (wsteczna) dokonana w późniejszym okresie, np. podczas trwania kolejnych rund. 

4) Wpływ obustronnego walkoweru w partii na wynik meczu drużynowego

Jeżeli weryfikacji na obustronny walkower ulegnie wynik jakiejś partii, wówczas automatycznej weryfikacji ulega wynik meczu drużynowego. Może się tak zdarzyć, że obie drużyny uzyskały tyle samo punktów, jednakże było to mniej niż 50% (np. 2,5-2,5). Pytaniem jest, ile punktów meczowych należy przyznać obu drużynom? 
Zdaniem Komisji, zwycięzcą meczu zostaje drużyna, która zdobyła więcej punktów od drużyny przeciwnej, nawet jeśli było to 50% lub mniej. Podobnie, mecz kończy się remisem, a drużyny uzyskują po 1 punkcie meczowym, jeżeli zdobędą taką samą liczbę punktów małych, nawet jeśli jest to mniej niż 50%. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obie drużyny uzyskają po 0 punktów małych - wówczas także ich dorobek punktów meczowych nie zwiększa się. 

5) Zegarki

Noszenie zegarków w czasie partii jest dozwolone. Jeżeli zegarek wydaje krótki sygnał dźwiękowy informujący o upłynięciu kolejnej godziny (np. 16:00, 17:00, 18:00 itd.), sędzia powinien poprosić zawodnika o wyłączenie tej funkcji. Przewinienie (polegające na przeszkadzaniu pozostałym grającym) jest zbyt małe, aby od razu karać zawodnika porażką. Maksymalną karą jest ostrzeżenie.

Ciekaw jestem jakie będzie stanowisko Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego w tej sprawie. Jaka zostaną przyjęte dyrektywy na najbliższym konferencji sędziów, która ma się odbyć w dniach 27-28 listopada 2010 r. w Toruniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz