piątek, 29 maja 2009

Refleks szachisty-zarządu

Przysłowiowym refleksem szachisty wykazał się Zarząd DZSzach. Po rezygnacji w funkcji prezesa Pana Wojciecha Zawadzkiego, na to stanowisko Zarząd powołał Pana Dominika Kulasia, w oparciu o § 37. Statutu Dolnośląskiego Związku Szachowego, który brzmi: "W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.".
W oparciu o § 21 Statutu zwołano na dzień 13.06.br.Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów DZSzach, które w myśl tego paragrafu jest Walnym Zebraniem Delegatów. Opublikowano komunikat 2 w tej sprawie, lecz zapomniano o drugiej części § 37. Po 16 dniach pojawił się komunikat 2a, prostujący zasady prezesowania - czyli refleks szachisty, bo sami jesteśmy szachistami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz